On-line přihlášky

Formulář slouží k přihlášení se k závodu Moravskotřebovský cyklomaraton. Údaje, které musíte vyplnit, jsou označeny tučně a hvězdičkou.

Do 20. července 2020 lze poslat částku 300,- Kč převodem, po tomto termínu zaplatit při prezenci.
V případě účasti na rodinné trase zaplatíte 50,- Kč

Základní údajeTrasa: *


Adresa
Doplňující údaje


Poznámka:
číslo účtu: 115-5900220247/0100, KB
variabilní symbol: rodné číslo (bez mezer a s lomítkem)
konstantní symbol: 333

přihláška ke stažení ve formátu PDF


Copyright © 1995 - 2022 Bredy, všechna práva vyhrazena.
Login: Heslo: