Propozice maratonu

Závod se koná pod záštitou:
hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D.
GENERÁLNÍ PARTNER
AMPER SAVINGS a.s.
HLAVNÍ PARTNEŘI
Město Moravská Třebová, Rehau s.r.o., KAYSER s.r.o., KOWEB s.r.o., Louda Auto a.s., VHOS a.s., OR CZ s.r.o., HEDVA a.s., EVT s.r.o., PPT s.r.o., ATEK s.r.o.
NÁZEV:
15. ročník Amper Moravskotřebovský cyklomaraton 2019
TERMÍN:
sobota 20. července 2019
POŘADATELÉ ZÁVODU:
Jan Marek, tel.: +420 732 321 775
a
Ing. Pavel Brettschneider, tel.: +420 731 603 987
e-mail: pbrettschneider2310@seznam.cz
web: www.bredy.cz
PREZENTACE:
V kanceláři závodu fotbalové hřiště TJ SLOVAN MOR. TŘEBOVÁ, ulice Nádražní
Vydávání startovních čísel a čipů pouze v sobotu 20. července 2019 v den závodu všechny tratě:
od 7.00 do 8.30 hodin - fotbalové hřiště TJ SLOVAN MOR. TŘEBOVÁ, ulice Nádražní, Mor. Třebová
Při prezentaci je každý účastník povinen předložit originál dokladu o zaplacení startovného.
Záloha na čip: 200 Kč
START:
9.00 hodin 80 km trasa fotbalové hřiště TJ SLOVAN, Mor. Třebová
9.15 hodin 50 km trasa fotbalové hřiště TJ SLOVAN, Mor. Třebová
9.30 hodin 20 km rodinná trasa fotbalové hřiště TJ SLOVAN, Mor. Třebová
CÍL:
Do 15.00 - fotbalové hřiště TJ SLOVAN, ulice Nádražní, Mor. Třebová
STARTOVNÉ:
do 19. července 2019 200,- Kč, pouze elektronicky nebo převodem na účet
po termínu a v den konání závodu 300,- Kč při prezentaci
Poznámka: Rodinná trasa => startovné 50 Kč za osobu při prezentaci v den závodu
Startovné zahrnuje: občerstvení v cíli, 2 - 3 občerstvovací stanice, zdravotní a pořadatelskou službu – pouze pro startující na maratonu - trasy 80 km a 50 km
PŘIHLÁŠKY:
Uzávěrka přihlášek do 19. července 2019
POUZE ELEKTRONICKY na www.bredy.cz - takto přihlášený účastník bude platit startovné ve výši 200,- Kč při registraci v den závodu.
Po tomto termínu se lze registrovat pouze při prezentaci za startovné 300,- Kč
Přihlášky je možné zasílat:
 • on-line : na www.bredy.cz
 • startovné zaslané elektronicky (na účet) musí být při prezentaci předložené vlastnoručně podepsané s dokladem o zaplacení v daném termínu
 • Přihlášky telefonem, faxem nejsou možné!!!
 • Přihláška je platná pouze po zaplacení startovného.
 • V případě neúčasti se startovné nevrací.
ÚHRADA STARTOVNÉHO:
 • při registraci v den závodu
 • hotovostním vkladem
  číslo účtu: 115-5900220247/0100 KB
  variabilní symbol: rodné číslo (bez mezer a lomítek)
  konstantní symbol: 333, k přihlášce je nutné přiložit kopii pokladní bankovní složenky.
 • bankovním převodem na účet
  číslo účtu: 115-5900220247/0100 KB
  variabilní symbol: rodné číslo (bez mezer a lomítek)
  konstantní symbol: 333
  K registraci je nutné přiložit kopii výpisu z účtu nebo oznámení banky ověřené bankovním razítkem.
  Upozornění: kopie převodního příkazu není doklad o zaplacení!
Platíte-li startovné za více osob najednou, pošlete všechny přihlášky v jedné obálce. Bez kopie dokladu o zaplacení je přihláška neplatná. Originál dokladu o zaplacení startovného vezměte s sebou k prezentaci pro případné reklamace.
Bez řádného uvedení RČ není možné platbu identifikovat a přiřadit k příslušné přihlášce, tyto přihlášky budou považovány za neuhrazené.
Rozhodným datem je datum na razítku podací pošty nebo datum podání platebního příkazu.
TRASY:
Dlouhá 80 km (převýšení 1460 m)
Krátká 50 km (převýšení 700 m)
Rodinná 20 km
V den závodu a během závodu není možná změna trati.
KATEGORIE:
trať 80 KM - Dlouhá ( červená )
J - junioři do 19 let (ročník narození 2000 a mladší)
ŽJ - juniorky do 19 let (ročník narození 2000 a mladší)
M1 - muži 20 - 39 let (ročník 1999 až 1980)
M2 - muži nad 40 let (ročník 1979 až 1970)
M3 - muži nad 50 let (rok narození 1969 až 1960
M4 - muži nad 60 let (rok narození 1959 a starší)
Ž1 - ženy do 40 let (ročník 1999 až 1980)
Ž2 - ženy nad 40 let (ročník 1979 a starší)
Poznámka: vyhlašují se první 3 v každé kategorii
trať 50 KM - Krátká ( žlutá )
J - junioři do 19 let (ročník narození 2000 a mladší)
ŽJ - juniorky do 19 let (ročník narození 2000 a mladší)
M1 - muži 20 - 39 let (ročník 1999 až 1980)
M2 - muži nad 40 let (ročník 1979 až 1970)
M3 - muži nad 50 let (rok narození 1969 až 1960
M4 - muži nad 60 let (rok narození 1959 a starší)
Ž1 - ženy do 40 let (ročník 1999 až 1980)
Ž2 - ženy nad 40 let (ročník 1979 a starší)
Poznámka: vyhlašují se první 3 v každé kategorii
Pro určení věkové kategorie je rozhodující ročník narození.
trať 20 KM - Rodinná ( modrá )
Na rodinné trati (20 km) se nevyhlašují výsledky pořadí závodníků a není rozhodující rok narození.
CENY:
Pro vyhlašované závodníky v každé kategorii věcné ceny.
PROGRAM ZÁVODU:
sobota 20. července 2019
7.00 - 08.30 prezentace na trať 80 km, 50 km a 20 km
od 8.45 řazení na start - trať 80 km, 50 km a 20 km
9.00 START 80 km - fotbalové hřiště TJ SLOVAN, Mor. Třebová
9.15 START 50 km - fotbalové hřiště TJ SLOVAN, Mor. Třebová
9.30 START 20 km - fotbalové hřiště TJ SLOVAN, Mor. Třebová
od 15.00 vyhlášení vítězů všech kategorií
ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ:
RZP Moravská Třebová
OBECNÁ PRAVIDLA:
Všichni účastníci závodů jsou povinni dodržovat soutěžní řád pro cyklistické závody na horských kolech.
Podmínkou účasti na závodu je řádně a pravdivě vyplněná přihláška. Svým podpisem na přihlášce nebo úhradou startovného účastník závodu souhlasí s podmínkami závodu a bere na vědomí:
 1. závod se jede za plného lesního a silničního provozu a bude dodržovat pravidla stanovená vyhláškou č. 30/2001 Sb.
 2. závodu se účastní na vlastní nebezpečí a ochranná cyklistická přilba je povinná
 3. pořadatel neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech závodníka, ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě
 4. má viditelně upevněné přidělené startovní číslo na řídítkách a je povinen projet celou zvolenou trať závodu
 5. Závodníci nesmí upravovat startovní čísla, která jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, jsou vázána na přihlášku a nejsou přenosná na jinou osobu
 6. Souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních dat dle § 11 zákona č. 101/2000 sb. a souhlasí s uveřejněním souvisejících fotografií.
Upozorňujeme na nebezpečí krádeže kola a věcí v prostoru startu/cíle. Účastníkům závodu doporučujeme lékařskou prohlídku před závodem a uzavřít pojistnou smlouvu k tomu účelu.
Závodníci mladší 18 let budou prezentováni pouze s písemným souhlasem odpovědného zástupce!
Výsledková listina bude vyvěšena v prostoru cíle a konečná výsledková listina bude zveřejněna na internetových stránkách. Protesty proti výsledkům je možné podat pouze v den závodu hodinu po dojetí posledního účastníka závodu při vkladu 500,- Kč, který v případě nepřijetí protestu propadá pořadateli.
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ:
Pořadatel má právo nepřijímat přihlášky v den závodu.
Pořadatel si vyhrazuje právo odpustit startovné vybraným závodníkům
KAŽDÝ ZÁVODNÍK OBDRŽÍ:
 • kvalitní občerstvení během závodu
 • v cíli závodu jídlo + nápoj (pivo nebo nealko)
Kompletní výsledky závodu budou uveřejněny nejpozději do 31.7.2019 na stránkách www.bredy.cz
OBČERSTVENÍ:
Občerstvovací stanice:
trať 80 km 3× Hušák, Křenov náměstí, Dětřichov hájenka
trať 50 km 2× Hušák, Křenov náměstí
Pitný režim:
 • iontový nápoj
 • voda
Jídlo:
ČASOVÝ LIMIT:
Časový limit 80 km trati je stanoven na 5 hodin od startu závodu (po uplynutí limitu nebude závodník v cíli klasifikován)
Po 15:00 hodině již nebude evidováno pořadí a čas závodníků.
OZNAČENÍ TRATĚ:
Tratě závodu jsou značeny, trénujte na nich i před závodem! Mapa závodu je uvedena na www.bredy.cz
Značení trati bude dále doplněno před závodem žlutým (krátká trasa) a červeným terčíkem (dlouhá trasa) na bílém podkladu o délce cca 25 cm (vzor značení dlouhé a krátké trasy bude umístěn u prezentace).
UBYTOVÁNÍ:
Každý zájemce si objednává a hradí ubytování individuálně! Viz. odkaz ubytování
PARKOVÁNÍ:
Na všech parkovištích (mimo vyhrazená místa pro pořadatele), dále v přilehlých ulicích
INFORMACE:
Pavel Brettschneider, tel.: 731 603 987
Jan Marek, tel.: 724 302 916


Copyright © 1995 - 2019 Bredy, všechna práva vyhrazena.