Propozice maratonu

Závod se koná pod záštitou:
hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D.
GENERÁLNÍ PARTNER
AMPER SAVINGS a.s.
HLAVNÍ PARTNEŘI
Město Moravská Třebová, Rehau s.r.o., KAYSER s.r.o., KOWEB s.r.o., Louda Auto a.s., VHOS a.s., OR CZ s.r.o., HEDVA a.s., PPT s.r.o., ATEK s.r.o.
NÁZEV:
16. ročník Amper Moravskotřebovský cyklomaraton 2020
TERMÍN:
sobota 25. července 2020
POŘADATEL ZÁVODU:
Ing. Pavel Brettschneider, tel.: +420 731 603 987
e-mail: pbrettschneider2310@seznam.cz
web: www.bredy.cz
PREZENTACE:
V kanceláři závodu fotbalové hřiště TJ SLOVAN MOR. TŘEBOVÁ, ulice Nádražní
Vydávání startovních čísel pouze v sobotu 25. července 2020 v den závodu všechny tratě:
od 7.00 do 8.30 hodin - fotbalové hřiště TJ SLOVAN MOR. TŘEBOVÁ, ulice Nádražní, Mor. Třebová
Při prezentaci je každý účastník povinen předložit originál dokladu o zaplacení startovného.
START:
9.00 hodin 60 km trasa fotbalové hřiště TJ SLOVAN, Mor. Třebová
9.15 hodin 40 km trasa fotbalové hřiště TJ SLOVAN, Mor. Třebová
9.30 hodin 20 km rodinná trasa fotbalové hřiště TJ SLOVAN, Mor. Třebová
CÍL:
Do 15.00 - fotbalové hřiště TJ SLOVAN, ulice Nádražní, Mor. Třebová
STARTOVNÉ:
do 20. července 2020 300,- Kč, pouze elektronicky nebo převodem na účet
po termínu a v den konání závodu 400,- Kč při prezentaci
Poznámka: Rodinná trasa => startovné 50 Kč za osobu při prezentaci v den závodu
Startovné zahrnuje: občerstvení v cíli, 2 občerstvovací stanice, zdravotní a pořadatelskou službu – pouze pro startující na maratonu - trasy 60 a 40 km
Ze startovného se věnuje částka 50 Kč na Nadační fond manželů Pokorných, kteří pomáhají postiženým dětem.
PŘIHLÁŠKY:
Uzávěrka přihlášek do 20. července 2020
POUZE ELEKTRONICKY na www.mtbmt.cz - takto přihlášený účastník bude platit startovné ve výši 300,- Kč při registraci v den závodu.
Po tomto termínu se lze registrovat pouze při prezentaci za startovné 400,- Kč
Přihlášky je možné zasílat:
 • on-line : na www.mtbmt.cz
 • startovné zaslané elektronicky (na účet) musí být při prezentaci předložené vlastnoručně podepsané s dokladem o zaplacení v daném termínu
 • Přihlášky telefonem, faxem nejsou možné!!!
 • Přihláška je platná pouze po zaplacení startovného.
 • V případě neúčasti se startovné nevrací.
ÚHRADA STARTOVNÉHO:
 • při registraci v den závodu
 • hotovostním vkladem
  číslo účtu: 115-5900220247/0100 KB
  variabilní symbol: rodné číslo (bez mezer a lomítek)
  konstantní symbol: 333, k přihlášce je nutné přiložit kopii pokladní bankovní složenky.
 • bankovním převodem na účet
  číslo účtu: 115-5900220247/0100 KB
  variabilní symbol: rodné číslo (bez mezer a lomítek)
  konstantní symbol: 333
  K registraci je nutné přiložit kopii výpisu z účtu nebo oznámení banky ověřené bankovním razítkem.
  Upozornění: kopie převodního příkazu není doklad o zaplacení!
Platíte-li startovné za více osob najednou, pošlete všechny přihlášky v jedné obálce. Bez kopie dokladu o zaplacení je přihláška neplatná. Originál dokladu o zaplacení startovného vezměte s sebou k prezentaci pro případné reklamace.
Bez řádného uvedení RČ není možné platbu identifikovat a přiřadit k příslušné přihlášce, tyto přihlášky budou považovány za neuhrazené.
Rozhodným datem je datum na razítku podací pošty nebo datum podání platebního příkazu.
TRASY:
Dlouhá 60 km
Krátká 40 km
Rodinná 20 km
V den závodu a během závodu není možná změna trati.
KATEGORIE:
trať 60 km - Dlouhá ( červená )
J - junioři do 19 let (ročník narození 2001 a mladší)
ŽJ - juniorky do 19 let (ročník narození 2001 a mladší)
M1 - muži 20 - 39 let (ročník 2000 až 1981)
M2 - muži nad 40 let (ročník 1980 až 1971)
M3 - muži nad 50 let (rok narození 1970 až 1961
M4 - muži nad 60 let (rok narození 1960 a starší)
Ž1 - ženy do 40 let (ročník 2000 až 1981)
Ž2 - ženy nad 40 let (ročník 1980 a starší)
Poznámka: vyhlašují se první 3 v každé kategorii
trať 40 km - Krátká ( žlutá )
J - junioři do 19 let (ročník narození 2001 a mladší)
ŽJ - juniorky do 19 let (ročník narození 2001 a mladší)
M1 - muži 20 - 39 let (ročník 2000 až 1981)
M2 - muži nad 40 let (ročník 1980 až 1971)
M3 - muži nad 50 let (rok narození 1970 až 1961
M4 - muži nad 60 let (rok narození 1960 a starší)
Ž1 - ženy do 40 let (ročník 2000 až 1981)
Ž2 - ženy nad 40 let (ročník 1980 a starší)
Poznámka: vyhlašují se první 3 v každé kategorii
Pro určení věkové kategorie je rozhodující ročník narození.
trať 20 km - Rodinná ( modrá )
Na rodinné trati (20 km) se nevyhlašují výsledky pořadí závodníků a není rozhodující rok narození.
CENY:
Pro vyhlašované závodníky v každé kategorii věcné ceny.
PROGRAM ZÁVODU:
sobota 25. července 2020
7.00 - 08.30 prezentace na trať 60 km a 20 km
od 8.45 řazení na start - trať 60 km a 20 km
9.00 START 60 km - fotbalové hřiště TJ SLOVAN, Mor. Třebová
9.15 START 40 km - fotbalové hřiště TJ SLOVAN, Mor. Třebová
9.30 START 20 km - fotbalové hřiště TJ SLOVAN, Mor. Třebová
od 15.00 vyhlášení vítězů všech kategorií
ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ:
RZP Moravská Třebová
OBECNÁ PRAVIDLA:
Všichni účastníci závodů jsou povinni dodržovat soutěžní řád pro cyklistické závody na horských kolech.
Podmínkou účasti na závodu je řádně a pravdivě vyplněná přihláška. Svým podpisem na přihlášce nebo úhradou startovného účastník závodu souhlasí s podmínkami závodu a bere na vědomí:
 1. závod se jede za plného lesního a silničního provozu a bude dodržovat pravidla stanovená vyhláškou č. 30/2001 Sb.
 2. závodu se účastní na vlastní nebezpečí a ochranná cyklistická přilba je povinná
 3. pořadatel neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech závodníka, ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě
 4. má viditelně upevněné přidělené startovní číslo na řídítkách a je povinen projet celou zvolenou trať závodu
 5. Závodníci nesmí upravovat startovní čísla, která jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, jsou vázána na přihlášku a nejsou přenosná na jinou osobu
 6. Souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních dat dle § 11 zákona č. 101/2000 sb. a souhlasí s uveřejněním souvisejících fotografií.
Upozorňujeme na nebezpečí krádeže kola a věcí v prostoru startu/cíle. Účastníkům závodu doporučujeme lékařskou prohlídku před závodem a uzavřít pojistnou smlouvu k tomu účelu.
Závodníci mladší 18 let budou prezentováni pouze s písemným souhlasem odpovědného zástupce!
Výsledková listina bude vyvěšena v prostoru cíle a konečná výsledková listina bude zveřejněna na internetových stránkách. Protesty proti výsledkům je možné podat pouze v den závodu hodinu po dojetí posledního účastníka závodu při vkladu 500,- Kč, který v případě nepřijetí protestu propadá pořadateli.
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ:
Pořadatel má právo nepřijímat přihlášky v den závodu.
Pořadatel si vyhrazuje právo odpustit startovné vybraným závodníkům
KAŽDÝ ZÁVODNÍK OBDRŽÍ:
 • kvalitní občerstvení během závodu
 • v cíli závodu jídlo + nápoj (pivo nebo nealko)
Kompletní výsledky závodu budou uveřejněny nejpozději do 31.7.2019 na stránkách www.bredy.cz
OBČERSTVENÍ:
Občerstvovací stanice:
trať 60 a 40 km Hušák, Křenov náměstí
Pitný režim:
 • iontový nápoj
 • voda
Jídlo:
ČASOVÝ LIMIT:
Časový limit 60 km trati je stanoven na 5 hodin od startu závodu (po uplynutí limitu nebude závodník v cíli klasifikován)
Po 15:00 hodině již nebude evidováno pořadí a čas závodníků.
OZNAČENÍ TRATĚ:
Tratě závodu jsou značeny, trénujte na nich i před závodem! Mapa závodu je uvedena na www.bredy.cz
Značení trati bude dále doplněno před závodem žlutým (krátká trasa) a červeným terčíkem (dlouhá trasa) na bílém podkladu o délce cca 25 cm (vzor značení dlouhé a krátké trasy bude umístěn u prezentace).
UBYTOVÁNÍ:
Každý zájemce si objednává a hradí ubytování individuálně! Viz. odkaz ubytování
PARKOVÁNÍ:
Na všech parkovištích (mimo vyhrazená místa pro pořadatele), dále v přilehlých ulicích
INFORMACE:
Ing. Pavel Brettschneider, tel.: 731 603 987

Copyright © 1995 - 2024 Bredy, všechna práva vyhrazena.
Login: Heslo: